Beleidsplan

Alle eerstelijnszones streven naar een kwaliteitsvollere gezondheidszorg voor iedereen. De focus in missie en visie kan verschillen per eerstelijnszone, afhankelijk van de noden binnen het eigen grondgebied.

Elke eerstelijnszone heeft dan ook een eigen beleidsplan. Hierin staan onder andere de:

  • Kernopdrachten
  • Context en omgevingsanalyse
  • Strategische en operationele doelen
  • Visie en missie
  • Centrale waarden en principes van de eerstelijnszone

Onderaan vind je meer info over het beleidsplan van jouw eerstelijnszone.