We werken als eerstelijnszone samen met lokale partners rond acties binnen 5 strategische doelstellingen:

  • De persoon met zorg- en ondersteuningsnood (PZON) heeft meer controle over de regie van zijn gezondheidszorg & welzijn
  • Professionals van ons netwerk kennen elkaar beter en verwijzen gerichter en adequater door
  • Ons organisatienetwerk regisseert resultaatsgerichte sector- en organisatie-overstijgende samenwerking
  • We gebruiken een efficiënt governance-model
  • We streven naar meer effectiviteit

Beleidsplan 2024-2026

Ontdek onze acties uit 2023

Ontdek alle acties uit 2022

Ontdek onze acties uit 2021