De zorgraad van eerstelijnszone RITS werkt samen met lokale partners rond acties binnen drie strategische doelstellingen:

  • We stimuleren de persoon met zorg- en ondersteuningsnood (PZON) om de regie van de zorg maximaal op te nemen
  • We faciliteren interprofessionele samenwerking - overleg tussen professionals uit zorg & welzijn over beroeps-, sector- en organisatiegrenzen heen
  • We ondersteunen eerstelijnsactoren om elkaar beter te leren kennen

Ontdek alle acties uit 2022

Ontdek alle acties uit 2021