Als beroepsvereniging (kring) of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen. Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Wat doet een kring?

Een kringwerking is een monodisciplinaire groepering van zorg – en/of hulpverleners. Een kring groepeert mensen met hetzelfde beroep die hetzelfde doel nastreven en de belangen binnen de beroepsgroep behartigen.

Takenpakket

Een kringwerking heeft verschillende taken, afhankelijk van de beroepsgroep:

 • aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en partners in de eerstelijnszone
 • het aanbod binnen de eerstelijnszone kenbaar maken
 • collega’s in de regio leren kennen, elkaar helpen, goed samenwerken en gericht doorverwijzen
 • multidisciplinair samenwerken stimuleren
 • vorming, kennisdeling en expertisedeling verzekeren

Voordelen

Als kring of lid van een kringwerking

 • heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone
 • kan je betere collegiale samenwerking opbouwen

Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Een overzicht van lokale kringen in eerstelijnszone Gent

Ontbreekt er hier nog een lokale kring uit Gent? Contacteer ons dan via info@elzgent.be.

Nog geen kring voor jouw beroepsgroep?

Dat kan. Een kringwerking moet bottum-up groeien. Dit wil zeggen dat de zorg- en hulpverleners het initiatief in eigen handen nemen om de kringwerking op te richten. Voor jouw discipline is dit nog niet gebeurd. Ga zelf aan de slag.

Hoe start je met een kringwerking?

Als zorg- of hulpverlener neem je zelf het initiatief om een kringwerking op te richten. Deze vier stappen zetten je op weg.

 1. Maak werk van een goede sociale kaart. Inventariseer collega’s in de buurt.
 2. Breng geïnteresseerden samen rond de tafel.
 3. Bepaal de doelstellingen en opdrachten van de kringwerking.
 4. Bepaal in groep wie welke taken opneemt binnen de kring.

Ter inspiratie

 1. Het draaiboek kringwerking van het Agentschap Zorg en Gezondheid
 2. Een goodpractice van een kring van zelfstandige thuisverpleegkundigen Gent

Ondersteuning nodig? Contacteer de medewerker van jouw eerstelijnszone of Vlaamse koepelvereniging.

De kring van de Gentse zelfstandige thuisverpleegkundigen druk aan het vergaderen