Rond bepaalde pathologieën zijn er samenwerkingsafspraken in onze eerstelijnszone:

  • Diabetes: voortraject en zorgtraject
  • Chronische nierinsufficiëntie: zorgtraject

Diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie zijn chronische, niet-geneesbare aandoeningen. Het is van groot belang dat patiënten goed opgevolgd worden en ondersteuning krijgen om een verdere negatieve evolutie tegen te gaan. Die opvolging en ondersteuning kan door heel wat zorgverleners gebeuren, met als belangrijke randvoorwaarde een optimale communicatie. Vanuit de federale overheid zijn er verschillende 'zorgtrajecten' ontwikkeld om deze samenwerking te bevorderen. Binnen deze systemen worden ook terugbetalingsmodaliteiten voorzien.

Meer informatie over deze zorgtrajecten is terug te vinden op de federale overheidswebsite www.zorgtraject.be.

Patiënten met diabetes kunnen ook steeds meer informatie krijgen bij de diabetesliga, een patiëntenvereniging voor mensen met diabetes.