Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg rond een persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag met als doel de zorg en ondersteuning af te stemmen in de thuissituatie. Dit met alle betrokken hulp- en zorgverleners en bij voorkeur in de aanwezigheid van de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag zelf en/of zijn mantelzorger. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg.

Het multidisciplinair overleg

Voor wie?

Eender welk type van persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag die...

 • thuis verblijft
 • in het ziekenhuis of een andere voorziening verblijft waarbij de terugkeer naar de thuisomgeving gepland is binnen de 8 dagen
 • verblijft in een serviceflat of assistentiewoning

(personen die in een woonzorgcentrum verblijven komen dus NIET in aanmerking)

Waarom?

Het uitgangspunt van elk multidisciplinair overleg is het afstemmen van de zorg en ondersteuning voor de persoon in zijn thuissituatie. Het overleg zal dus zorgen voor een stroomlijning van het zorgproces en het duidelijk omlijnen van het zorgteam van de persoon. Het opstellen van een zorgplan helpt om dit zorgproces voor elk lid van het zorgteam duidelijk te hebben en de opvolging mogelijk te maken.

Een zorgplan bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De administratieve gegevens
 2. De inhoudelijke invulling van het zorgplan
 3. De vergoedingsfiche

Het sjabloon voor het zorgplan vind je hier terug: MO_sjabloon zorgplan_DEF_met KBO.docx (145.66 KB)

Hoe een MDO aanvragen?

Een MDO kan door iedereen die betrokken is in een complexe thuissituatie, aangevraagd worden. De patiënt of mantelzorger kan dit dus aanvragen, maar ook de betrokken zorgverleners. Via de website van het Agentschap zorg en gezondheid vind je een lijst met overlegorganisatoren die je dient te contacteren. Deze overlegorganisator zal het MDO coördineren, organiseren en de administratie/vergoeding in orde brengen.

Sinds mei 2021 gebeurt de aanvraag via een digitale toepassing om de vergoedingen voor deelname aan het multidisciplinair overleg rechtstreeks in te dienen bij de zorgkas, waarbij de gebruiker is aangesloten. De toepassing is te bereiken via volgende website: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/emdo. Het inloggen in de toepassing verloopt met het eID of Itsme.

Een MDO opstarten

In samenspraak met de overlegorganisator wordt eerst de noodzaak van het opstarten van een MDO bepaald. De overlegorganisator houdt rekening met de agenda’s van alle betrokken partners om een datum vast te leggen.

Wie is aanwezig op een MDO?

 • (bij voorkeur altijd) de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger
 • zijn mantelzorgers (indien aanwezig)
 • de professionele zorgaanbieders
 • de overlegorganisator

Vergoedbaarheid van het MDO

Wanneer is een overleg vergoedbaar?

De criteria voor vergoedbaar overleg zijn de volgende:

 1. Naast de persoon zelf (of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger), de mantelzorger (indien aanwezig) en de overlegorganisator nemen vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende disciplines deel.
 2. De persoon geeft op een afzonderlijk formulier zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens om de vergoedbaarheid mogelijk te maken. In hetzelfde formulier geeft de persoon ook zijn akkoord voor de samenstelling van het overleg. Dit formulier moet steeds aanwezig zijn bij het zorgplan en maakt er integraal deel van uit. De persoon of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger kan ook aangeven niet aanwezig te willen zijn op het overleg. Dit moet verklaard worden in een daartoe bedoeld formulier. Indien de deelname van de persoon noch zijn (wettelijke) vertegenwoordiger wenselijk of mogelijk is, wordt een ondertekende verklaring door de zorgaanbieders toegevoegd aan het dossier. Deze twee laatste verklaringen worden bijgehouden door de overlegorganisator.
 3. De huisarts wordt altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Indien dit niet kan, wordt de huisarts bij het overleg betrokken via een videogesprek. Indien ook een videogesprek niet mogelijk is, wordt de huisarts telefonisch bij het gesprek betrokken (met telefoon op speaker, zodat alle aanwezigen elkaar kunnen horen en in gesprek kunnen gaan met elkaar). Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de psychiater. De mogelijkheid tot video- en telefoongesprek wordt ook aan de psychiater geboden.
 4. Er wordt 1 overleg per persoon per jaar (periode van 365 dagen) vergoed. Concreet: als op 2/5/2020 een vergoedbaar overleg doorgaat voor persoon x kan een nieuw overleg voor diezelfde persoon x pas vergoed worden als het doorgaat op 3/5/2021.

Honorering

Drie rollen worden vergoed: de overlegorganisator, de zorgbemiddelaar en (maximaal vier) deelnemers. De vergoeding van deze rollen kan niet gecumuleerd worden.

De vergoeding voor deelnemers wordt enkel toegekend aan professionele zorgaanbieders. De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag en de mantelzorger kunnen dus geen vergoeding ontvangen. Maximaal vier deelnemers van verschillende disciplines kunnen een vergoeding ontvangen. De checklist om te bepalen welke deelnemers in aanmerking komen voor een vergoeding: MO_checklist voor overlegorganisatoren_DEF (1).docx (118.85 KB)

Bedrag vergoeding

Bedragen vergoedingen 2020 (jaarlijks te indexeren)

 • Overlegorganisator: 120 euro
 • Zorgbemiddelaar: 40 euro
 • Deelnemer: 25 euro

Heb je nog vragen?

Uitgebreide info over de overgangsperiode (vanaf 1 mei 2020) tot de invoering van het nieuwe model kan je hier terugvinden!

Of neem contact op met een overlegorganisator uit onze Eerstelijnszone:

Isabelle Arys
i-mens
Regio Oost-Vlaanderen
Tramstraat 61
9052 Gent
Isabelle.arys@i-mens.be (09 264 18 45)

Vivian Leroux & Ellen Delestré
Solidaris
Regio Gent-Eeklo
Vrijdagmarkt 10
9000 Gent
09 333 57 90
vivian.leroux@solidaris.be
ellen.delestre@solidaris.be

Cassandra Lambert
Liberale Mutualiteit OVL
Regio Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
09 235 72 85
thuiszorg.ov@lm.be

Linde Bombeke & Caroline Verhaegen
CM Midden-Vlaanderen
Regionaal dienstencentrum
(Thuiszorgcentrum Gent)
Martelaarslaan 17
9000 Gent
078 152 152
Zorglijn.oostvlaanderen@cm.be

Greet Organe & Brigitte Wollaert
Wit-Gele Kruis
Regio Oost-Vlaanderen
Jenny Tanghestraat 2
9050 Gent
Greet.organe@wgkovl.be
Brigitte.wollaert@wgkovl.be

De volledige lijst met overlegorganisatoren vind je hier terug.