Werk je als zorg- of hulpverlener in een gezondheids- of welzijnsvoorziening? Krijg je soms het gevoel dat de gezondheidsboodschappen die je geeft, niet worden opgepikt of begrepen door je patiënt of cliënt? Mogelijks kampt je patiënt of cliënt met beperkte gezondheidsvaardigheden. Stad Gent lanceerde de voorbije maanden een gevarieerd vormingsaanbod om zorg- en hulpverleners te helpen rekening houden met beperkte gezondheidsvaardigheden. De presentaties van het vormingsaanbod kan je hieronder downloaden en/of herbekijken.

Waarom?

Binnen het Gentse gezondheidsbeleid wordt sterk ingezet op preventie. In 2021 zet de stad in op het ondersteunen van alle zorg- en hulpverleners om effectief aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden. Met als doel de sociale ongelijkheid verminderen én de gezondheidsvaardigheden van Gentenaars versterken.

Voor wie?

Voor alle Gentse zorg- en hulpverleners: maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen, arts-specialisten, apothekers, … maar ook voor andere geïnteresseerde zorgmedewerkers (bv. onthaalmedewerkers).

Lunchsessies en trainingen

Community Health Workers / Gezondheidsgidsen

  • Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Ontdek hoe de gezondheidsgidsen jouw cliënt of patiënt kunnen ondersteunen.
  • Deze lunchsessie ging door op dinsdag 11 mei 2021
  • Spreker: Lieve Vanoverschelde van Stad Gent

Gezondheidsvaardigheden voor dummies

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

  • Je hebt als zorg- of hulpverlener direct contact met patiënten of cliënten met lage gezondheidsvaardigheden en je bent gemotiveerd je communicatie hierop te leren aansluiten. Deze training is heel praktisch van aard.
  • Lees meer over de training van Pharos.
  • Spreker: Geesje Tomassen van het Nederlands expertisecentrum Pharos
  • Deze training ging drie maal online door: op 25 mei, 7 juni en 14 juni.

Motiverende gespreksvoering voor mensen in een kwetsbare situatie

  • Je hebt als zorg- of hulpverlener nood aan handvatten om je patiënten of cliënten in kwetsbare situaties te motiveren tot gedragsverandering, wat bijdraagt aan hun gezondheid.
  • Spreker: Luc Lipkens van het Vlaams Instituut Gezond Leven
  • Deze training ging drie maal online door: op 27 mei, 7 juni en 22 juni 2021.

Helder spreken in de zorg

Schrijven voor een laaggeletterd publiek

Meer info?

Lieve Vanoverschelde
Coördinator Community Health Workers/Gezondheidsgidsen
Team gezondheid, Dienst Regie Gezondheid en Zorg, Departement Gezondheid en Zorg, Stad Gent
lieve.vanoverschelde@ocmw.gent | 0471 55 29 16

Lien Van Oyen
Gezondheidspromotor WGC Malpertuus
Projectmedewerker gezondheidsvaardigheden
lien.van.oyen@wgcmalpertuus.be | 09/277 97 77