Buurtzorg

Buurtzorg binnen ELZ Dender

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht hun leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.

Daar komen heel wat sociale aspecten bij kijken zoals welzijn, zorg en ondersteuning maar ook fysieke aspecten zoals mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening…

In een Zorgzame Buurt werken professionals en buurtbewoners evenwaardig samen.
De Eerstelijnszone Dender (ELZ) ondersteunt buurtzorgprojecten omdat een Zorgzame Buurt net de vertaling is van haar eigen doelstellingen, principes en waarden.

De ELZ wil, binnen de levensloop van mensen, in hun eigen biotoop, continuïteit en kwaliteit garanderen. Dit kan bekomen worden door een gemeenschappelijke inspanning van henzelf, hun gezin, familie, buren, vrienden, verenigingen, professionals uit de zorg- en welzijnssector en hun lokaal bestuur.

Meer info?

Zorgzamebuurten/ELZDender

Inspiratiemoment 23 juni 2022: Zorg dragen voor de buurt. Gelukkig en kwaliteitsvol leven in je buurt

Tijdens dit inspiratiemoment op 23 juni 2022 belichtte Dany Dewulf, stafmedewerker inclusie en vermaatschappelijking van zorg bij VVSG, de aspecten van buurgerichte zorg. Ook enkele lokale buurzorginitiatieven gaven inkijk in hun werking. Zij deden dit aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Klik hier om meer te weten te komen over dit leerrijke inspiratiemoment.

Op 23 september 2021 gingen er naar aanleiding van de projectoproep 'Zorgzame Buurten' digitale informatie- en inspiratiesessies door. 

Indien jij of een collega de sessies graag nog eens herbekijken, kan je hier alle presentaties en opnames terugvinden.

Buurtzorg, da's een hele boterham!

Eerstelijnszone Dender bundelt alle direct toegankelijke zorg en welzijn in onze regio. Zorg en welzijn zijn niet alleen iets voor beroepskrachten en lokale besturen. Buurtcomité’s en actieve burgers die in hun omgeving bezig zijn rond burenhulp en het samenbrengen van mensen, dragen evengoed een steentje bij tot kwaliteitsvol leven in een warme thuisomgeving. Die inzet is broodnodig! Onze eerstelijnszone gelooft in de waarde van kleine initiatieven en wil deze graag leren kennen, met hen samen te werken en te ondersteunen. ELZ Dender roept wijkcomité’s en actieve buren dan ook op om zich te melden. Niet te bescheiden wezen – wat jullie doen is zonder meer super! 

Meld je op info@elzdender.be

Vorming "Gegevensdeling"

Historiek buurtzorg ELZ Dender 

pptx bestandTraject Buurtzorg ELZ Dender (1.09 MB)

Lezing Gegevensdeling- Jens Lemarcq

pptx bestandGegevensdeling binnen buurtzorg (165 kB)

Filmpjes buurtzorgprojecten

  • Lab Gods
  • Donckstraat

 

Vorming "Buurtzorg als bondgenoot van Mantelzorg"

Presentatie Dany Dewulf: Mantelzorg en buurtgerichte zorg

pptx bestandMantelzorg en buurtgerichte zorg (9.82 MB)

Presentatie Koen Kuylen: Project Zorgzame straten

pptx bestandProject Zorgzame straten (52 kB)

Opname webinar 

Deel 1 - Dany Dewulf

Deel 2 - Koen Kuylen