Buurtnetwerk Wetteren Wichelen Laarne

In maart organiseerden we voor de eerstelijnsactoren in eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht opnieuw drie buurtnetwerken* i.s.m. Arteveldehogeschool. Deze keer stonden ze volledig in teken van ‘doelgericht werken’ waarbij we bewust de kaart hebben getrokken om het praktisch en interactief te maken.

We mochten eerstelijnsactoren uit diverse beroepsgroepen verwelkomen. Het waren niet alleen de broodjes die in de smaak vielen, maar ook de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling! We waren dan ook blij om te zien dat er heel wat mensen in boeiende discussies verzeild waren alvorens we met het programma van start gingen. Op dat programma stond een theoretische introductie van doelgericht werken, gekoppeld aan casusbesprekingen.

(* Lochristi - Wachtebeke, Melle - Merelbeke - Destelbergen en Wetteren - Wichelen - Laarne)

Doelgericht werken?

Als je doelgericht te werk gaat, bevraag en ken je de (levens)doelen van je patiënten/cliënten. Je zet deze centraal wanneer je samen met hen (en hun naasten) de zorg en ondersteuning organiseert.”

Zorg- of ondersteuningsvragen zijn soms zeer complex, zeker bij het stijgend aantal comorbiditeiten en chronische aandoeningen. De zorg- en welzijnssector zet daarom al lang in op multidisciplinaire samenwerking en op geïntegreerde zorg. Echter kunnen er hierdoor zoveel interventies worden voorgesteld waardoor jij, maar ook de patiënt/cliënt, de mantelzorger of een andere zorg- en hulpverlener door de bomen het bos niet meer ziet. Een doelgerichte aanpak kan hierbij helpen. Het bevragen en bepalen van wat de patiënt of cliënt (en hun mantelzorger(s)) écht belangrijk vindt, zorgt ervoor dat de zorg- en hulpverleners samen een baken - een doel - hebben om hun enthousiasme, expertise en kunde op af te stemmen.

Een boeiend programma en vlot verloop

Het eerste deel van de bijeenkomsten stond steeds in teken van kennismaking, niet alleen met elkaar, maar ook met de concepten van doelgericht werken.

Op een ongedwongen manier stonden we stil bij:

  • Wat betekent het concept ‘doelgericht werken’ voor jou?
  • Wat associeer jij hier bij?
  • Wat wordt er al gedaan dat in lijn ligt met doelgericht werken, misschien zonder deze naam te hebben?

De antwoorden van alle deelnemers hebben we op de eerste twee buurtnetwerken samengevat in een online woordwolk.

Woordwolk Wetteren Wichelen Laarne
Woordwolk Melle Merelbeke Destelbergen

Op het derde buurtnetwerk in Lochristi-Wachtebeke mochten we Hanne Bossuyt, visual harvester van Arteveldehogeschool, verwelkomen. Zij voorzag een fysieke wolk, met meer dan alleen woorden.

Woordwolk Lochristi Wachtebeke

Vanuit deze gedeelde basis vertrokken we dan naar het twee deel. We zoomden in op het toepassen en het belang van doelgericht werken:

  • Wat houdt dit precies in?
  • Wanneer kan deze manier van werken gehanteerd worden?
  • Welke hulpmiddelen kunnen hierbij helpen?

Deze inzichten werden toegepast op vijf fictieve casussen van persona’s die gebaseerd zijn op de omgevingsanalyse van vorig jaar, alsook o.b.v. de focusgesprekken met mantelzorgers en patiënten uit de eerstelijnszone. De herkenbare verhalen hebben we vervolgens doelgericht besproken, waarbij de focus lag op een luisterende basishouding met ruimte voor vraagverheldering, samenwerking en (levens)doelen.

We sloten het buurtnetwerk af met het delen van enkele getuigenissen. Iedereen ging ook naar huis met een brochure met een samenvatting van het concept van doelgericht werken samen met o.a. enkele concrete tips and tricks.

De presentatie van de buurtnetwerken delen we ook graag voor de geïnteresseerden:

Ben je ook geïnteresseerd in de brochure? Of wil je deze graag delen met je collega’s?

Het traject vooraf

Als zorgraad zetten wij al meer dan een jaar sterk in op het verspreiden van ‘doelgericht werken’.

Vorig jaar organiseerden we reeds een intensievere training voor een 10-tal eerstelijnsprofessionals in Wetteren, Wichelen en Laarne. Deze werden samen met het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) en UGent uitgewerkt en gegeven. Alsook maakten we hun online gratis basistraining bekend voor de hele eerstelijnszone. Met de buurtnetwerken en het verspreiden van de brochure proberen wij hier een vervolg aan te koppelen.

Focusgesprekken

In februari organiseerden we ook samen met Patient Empowerment vzw enkele focusgesprekken met enthousiaste mantelzorgers, patiënten en ervaringsdeskundigen uit onze regio. We besproken wat voor hen goede zorg/ondersteuning is en wat hiervoor nodig is. Hier werden enkele verhalen en good practices gedeeld die mee de basis vormden van de buurtnetwerken. Lees hier meer over de focusgesprekken.

Samenwerking met Arteveldehogeschool

In de Arteveldehogeschool Gent hebben we de ideale partner gevonden om de afgelopen buurtnetwerken van inhoud en begeleiding te voorzien. Deze samenwerking vormt ook de eerste stappen in het oprichten van een academische werkplaats.

Een academische werkplaats is een mogelijke oplossing om de “kloof” tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk te overbruggen. Zo een samenwerkingsverband heeft als doel elkaars werking te versterken. De wetenschappelijke wereld kan gemakkelijker aansluiting vinden bij het werkveld, waardoor het onderzoek ook meer aansluit bij de noden van het werkveld. Het werkveld kan ook zelf aangeven waar er wetenschappelijk onderzoek voor nodig is.

Daarnaast werken zij ook zelf rond het thema ‘doelgericht werken’. Bekijk hier hun projectpagina!

Heb jij een thema voor een buurtnetwerk?

De buurtnetwerken vormen een platform waarop actoren binnen de eerstelijnszorg- en hulpverlening in onze regio elkaar kunnen ontmoeten én met elkaar in uitwisseling gaan rond thema’s die hen nauw aan het hart liggen.

Wij organiseren deze buurtnetwerken als antwoord op lokale noden, maar ook uit onderzoek van UCLL kwam deze nood naar boven. Zij hebben de belangrijkste structurele drempels om beter te gaan samenwerken in de zorg en welzijn onderzocht. Hieruit is er een doegids ontwikkeld met enkele handvaten om die gedetecteerde drempels maar ook noden aan te pakken in de praktijk.

Misschien kan deze ook jou werking/organisatie inspireren. Bekijk de doegids hier!

Met deze buurtnetwerken gaan wij alvast aan de slag met de handvaten om samen tot een sterkere eerste lijn te komen in eerstelijnszone Scheldekracht!

Heb jij een interessant thema/lopend project in onze regio? En wil jij ook gebruikmaken van dit platform voor verspreiding/bekendmaking?

Enkele sfeerbeelden van het buurtnetwerk Wetteren-Wichelen-Laarne

Enkele sfeerbeelden van het buurtnetwerk Melle-Merelbeke-Destelbergen

Enkele sfeerbeelden van het buurtnetwerk Lochristi-Wachtebeke