doelgericht werken

'Doelgericht werken' vormt sinds het prille begin van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw een belangrijk thema. Het is voor ons een kapstok om interprofessionele en intersectorale samenwerking te stimuleren. De persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood (PZON) is de centrale spil waarrond de eerste lijn georganiseerd wordt, vanuit een gedeelde taal.

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven."

VIVEL

Ons project

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht is i.s.m. haar netwerk van partners uit de startblokken geschoten om doelgericht werken een vaste plek te geven in onze regio. We onderzochten wat er al bestaat, zowel binnen als buiten onze eerstelijnszone, om van daaruit verder te kunnen springen. Hier hebben we oog voor de drie niveaus: de PZON en de mantelzorger, de zorg- en welzijnsprofessional en de partnerorganisatie.

We organiseerden i.s.m. met Patient Empowerment vzw een reeks focusgesprekken met mantelzorgers en patiënten om na te denken over 'Wat is goede zorg' en 'wat is er nodig om goede zorg- en hulpverlening te krijgen/geven'. Midden maart organiseerden we ook drie buurtnetwerken over 'doelgericht werken' voor alle lokale zorg- en hulpverleners en -organisaties.

Heel wat zorg- en hulpverleners, ook in onze regio, zetten de doelen van hun cliënten of patiënten al centraal en hanteren daarbij al een werking die aanleunt bij ‘doelgericht werken’ zonder dat dit de naam draagt.

Basistraining

Ben jij ook geïnteresseerd om ondersteund te worden en zo mee te werken aan de omschakeling naar deze positievere benadering? De basistraining wordt door VIVEL online, gratis en toegankelijk aangeboden voor iedereen. Ook de verschillende tools (Clever, Samenspraakfiche, Doelzoeker,...) worden toegelicht, alsook hoe je ze gebruikt.

doelgerichte zorg

Interessante links, flyers en meer

Onze brochure

Wil je graag een introductie tot 'doelgericht werken', bekijk dan onze brochure:

Dit werd als een soort naslagwerk meegegeven met alle deelnemers van de buurtnetwerken 'doelgericht werken'.

Interessante presentaties en flyers

Nieuwsbrief rond 'doelgerichte zorg'

Wil je je graag inschrijven op de nieuwsbrief van doelgerichte zorg van Universiteit Gent? Dat kan via doelgerichtezorg@ugent.be.

Project ArteveldeHogeschool

Casussen

Hier kan je de casussen bekijken:

Deze werden opgesteld o.b.v. de vorige omgevingsanalyse van onze regio, alsook o.b.v. de focusgesprekken met mantelzorgers en patiënten uit de regio. Deze dienden basis voor de doelgerichte casusbesprekingen op de buurtnetwerken 'doelgericht werken'.

Heb je vragen rond dit project of over de verdere uitrol van 'doelgericht werken' in onze regio?

Laatste nieuws rond 'doelgericht werken' in onze eerstelijnszone