Mantelzorgtelefoon

mantelzorgtelefoonDe verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar, bereikbaar tijdens de werkdagen en kantooruren.  Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg.  Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken. 

  • Coponcho: 02/515 02 63
  • Liever Thuis LM: 02/542 87 09
  • Okra Zorgrecht: 02 246 57 72
  • Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49
  • Samana: 078/15 50 20
  • Steunpunt Mantelzorg: 02/515 04 42