Wie op regelmatige basis zorg biedt aan een naaste wegens een ziekte of een handicap, kan als mantelzorger sinds 1 september 2021 per zorgbehoevende persoon ofwel drie maanden voltijds ofwel zes maanden deeltijds of 1/5 verlof voor mantelzorg opnemen.

In totaal kan een mantelzorger maximum zes maanden (of maximum twaalf maanden deeltijds) mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Zo krijgen mantelzorgers meer tijd, vrijheid en flexibiliteit om te zorgen.

Meer info over mantelzorgverlof

Meer info over andere verlofmogelijkheden voor mantelzorgers