Forum: duiding en verslagen

Wat is het Forum?

Het Forum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone waartoe alle partners in zorg en welzijn kunnen toetreden. Tijdens het Forum geven de partners feedback op de voorstellen van de Zorgraad en stelt het nieuwe initiatieven voor. 

Partners zijn: woonzorgcentra, gezinszorg, lokale dienstencentra, zelfstandige zorgverstrekkers, erkende mantelzorgverenigingen, verenigingen van en voor personen met zorg- en ondersteuningsnood, thuisverpleging, diensten maatschappelijk werk van ziekenfondsen…

Hieronder vindt u de meest recente verslagen van het Forum terug.

Verslagen Forum 2020

Het volgende Forum vindt plaats op 27 maart 2020 van 12 tot 14 uur in Den Boomgaard.