Forum: duiding en verslagen

Wat is het Forum?

Het Forum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone waartoe alle partners in zorg en welzijn kunnen toetreden. Tijdens het Forum geven de partners feedback op de voorstellen van de Zorgraad en stelt het nieuwe initiatieven voor. 

Partners zijn: woonzorgcentra, gezinszorg, lokale dienstencentra, zelfstandige zorgverstrekkers, erkende mantelzorgverenigingen, verenigingen van en voor personen met zorg- en ondersteuningsnood, thuisverpleging, diensten maatschappelijk werk van ziekenfondsen…

Hieronder vindt u de meest recente verslagen van het Forum terug.