kringwerking

Een kringwerking is een monodisciplinaire groepering van zorg – en/of hulpverleners. Een kring groepeert mensen met hetzelfde beroep die hetzelfde doel nastreven en de belangen binnen de beroepsgroep behartigen.

Takenpakket

Een kringwerking heeft verschillende taken, afhankelijk van de beroepsgroep:

  • aanspreekpunt zijn voor andere disciplines en partners in de eerstelijnszone
  • het aanbod binnen de eerstelijnszone kenbaar maken
  • collega’s in de regio leren kennen, elkaar helpen, goed samenwerken en gericht doorverwijzen
  • multidisciplinair samenwerken stimuleren
  • vorming, kennisdeling en expertisedeling verzekeren

Voordelen

Als kring of lid van een kringwerking

  • heb je meer slagkracht binnen de eerstelijnszone
  • kan je betere collegiale samenwerking opbouwen

Dit komt jou als zorg- of hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.