Het bestuursorgaan (BO) van de vzw stuurt de eerstelijnszone aan en kent een diverse en pluralistische samenstelling, op basis van verplichte en optionele partners. Het bestuur is eindverantwoordelijke over heel wat zaken en heeft als doel de vzw in leven en op koers houden.

Het BO, dat 20 bestuurders en 1 vaste waarnemer telt, komt bij benadering 4 keer per jaar samen maar de bestuurders treden tussentijds ook via andere kanalen met elkaar in contact. Binnen het bestuur wordt met een sterk operationeel dagelijks bestuur gewerkt. Het dagelijks bestuur moet vooral kort op de bal kunnen spelen.

Hieronder kan je het bestuur van ELZ Scheldekracht terugvinden, alsook de groep die ze vertegenwoordigen in het BO. Als cluster samen vertegenwoordigen zij een nog bredere achterban.

Kristof Galle

Voorzitter ELZ Scheldekracht vzw

Cluster lokale besturen

Actor Voornaam Naam

Lokale besturen

Hilde

Nobels

Lokale besturen

Anneleen

Rimbaut

Lokale besturen

Katrijn

Mertens

Lokale besturen

Nathalie

Van Landeghem

Lokale besturen

Peter

Dendooven

Huizen van het Kind Yenthe De Schryver

Cluster gezondheidszorg

Actor Voornaam Naam

Huisartsen

Patrick

De Waele

Apothekers

Johan Beirnaert

Thuisverpleegkundigen

Linsey

Demuyter

Kinesitherapeuten

Isabel

Vagenende

Geestelijke gezondheidszorg

Inge

Baeyens

Podologen

Mieke

Fransen

Cluster welzijn

Actor Voornaam Naam
CAW Oost-Vlaanderen Elke

Hooyberghs

Diensten maatschappelijk werk ziekenfonds Dries Colman
Lokale Dienstencentra Björn Verhoeven
Woonzorgcentra

Kristof

Galle
Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg Kathleen

De Munck

Sociale diensten lokale besturen

Hans

Onselaere

Cluster PZON

Actor Voornaam Naam

Erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Jean-Paul

De Rudder

Patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen, vrijwilligerswerk, ...

Michèle

Van Elslander

Ziekenhuizen

Actor Voornaam Naam
Ziekenhuizen Henk Maes

Wens je in contact te komen met een bestuurder? Dat kan!

Contacteer ons via info@elzscheldekracht.be of contacteer een teamlid.