Zorgzame buurten

In 2021 lanceerde Vlaams minister Beke het idee van Zorgzame Buurten als toekomstmodel.

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen.

Stel je een warme buurt voor waar jong en oud samen leven, waar we ons geborgen en thuis voelen en iedereen voor elkaar zorgt. Een plek met voldoende en nabije zorg. Een buurt waar het goed leven is."

Vlaams minister Beke

Om dit te stimuleren werd een projectoproep verspreid en ook in onze zone zijn er vier projecten die middelen ontvangen om hun buurt zorgzamer te maken!

Onze zorgzame buurten

Warme Flora Floreert

 • Indiener: Zorgband Leie & Schelde
 • Buurt: Flora, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)
 • Dit project bouwt voort op de eerder initiatieven die al werden genomen in de buurt 'Merelbeke Flora' en hierbij willen ze graag verder aan de slag met 'Kwartiermaken' waarbij men hulpverleners faciliteren om belangrijke kantelmomenten te herkennen, samen bij te sturen wanneer er hindernissen zijn, samen te rouwen om wat niet lukt en samen te genieten van wat wel lukt.

 • Op zoek naar meer info? Contacteer Björn Verhoeven (directeur thuiszorg Zorgband Leie & Schelde) via
  bjorn.verhoeven@zorgband.be!

ZoWe - Buurten in Zorgzaam Wetteren

 • Indiener: OCMW Wetteren
 • Buurt: Wetteren-Ten-Ede (Oost-Vlaanderen)
 • Via een buurtgerichte en participatieve aanpak op maat, laagdrempelige ‘buurtbabbels’, inzet van buurtvrijwilligers, gerichte huisbezoeken en samenwerking in een sterk lokaal netwerk van diverse (welzijns)actoren, verenigingen, vrijwilligers en buurtbewoners uit de afgebakende buurt, willen we de sociale cohesie in Wetteren Ten Ede versterken, proactief (zorg)noden opsporen en het ‘kleine helpen’ onderling stimuleren.
 • Op zoek naar meer info? Contacteer Ellen De Waele, Griet Van Kerckhove en Tine Beeckman via dienstencentrum@wetteren.be!

Samen thuis in de Zaffelaarse buurt

 • Indiener: WCZ Exalta Sint-Vincentius
 • Buurt: Deelgemeente Zaffelare, Lochristi (Oost-Vlaanderen)
 • Toekomstgericht willen we van een bestaande site, met het WZC en ruime tuin, een ontmoetingsplaats maken voor Zaffelare. Het opstarten van een buurtbabbel en sleutelfiguren in een wijk om eenzaamheid te doorbreken én het kleine helpen te versterken. Alsook willen ze dat een antennepunt van het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof Lochristi in het WZC een plaats voor ontmoeting, vorming, informatie en ondersteuning wordt.
 • Op zoek naar meer info? Contacteer Hilde Van Hecke (regiodirecteur WZC Exalta Sint-Vincentius) via hilde.vanhecke@exalta.be!

De Buurtkameleon in Wichelen

 • Indiener: Lokaal bestuur & OCMW Wichelen
 • Buurt: Lokaal bestuur & OCMW Wichelen
 • Samen willen we zorgen voor een Warm Wichelen waar elke burger centraal staat. We stellen echter vast dat met de reguliere en formele zorgverlening de mazen in het net nog steeds te groot zijn ondanks de geleverde inspanningen (Praatmaat, Dorpsrestaurant, Minibus, Maaltijden aan Huis, DCO, WZC, GAW, DVC, Sociale Kruidenier, Huiswerkbegeleiding, mantelzorgcafé, praatcafé dementie, kinderkansarmoede platform Wiki, Isidoor, the Missing Link, ...). Na een intense opstartperiode van tal van deze initiatieven merken we een terugval wegens gebrek aan verankering of ondersteuning en ruimte voor opvolging. Daarom zet OCMW Wichelen nu graag in op De Buurtkameleon, die als het ware de buurtzorgregisseur is die kleur geeft en verbinding legt tussen al die verschillende initiatieven, de netwerkpartners, de buurtbewoners en ervoor zorgt dat iedereen aan boord blijft. ​

 • Op zoek naar meer info? Contacteer Ilse Van Kerckhove (coördinator vrijwilligersbeleid en zorgzame buurten) via Ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be!

Alle zorgzame buurten

Van 1 maart 2022 gingen 119 projecten in Vlaanderen en Brussel aan de slag om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken. Een overzicht van alle geselecteerde buurten vind je hier.

Voor meer info, bekijk het hele persbericht en/of bekijk alles op de pagina 'Zorgzame buurten'.

Geïnteresseerd of wil je meer weten over (één van) onze 4 zorgzame buurtprojecten?

Laatste nieuws rond onze zorgzame buurten