Werkgroep Ziektepreventie en Gezondheidsbevordering (in samenwerking met LOGO vzw)

Wat is preventie en gezondheidsbevordering?

Een gezond leven voor iedereen is waar we voor gaan als Eerstelijnszone Dender.

Dit doen we op vlak van preventie en gezondheidsbevordering op verschillende manieren. We doen dit in samenwerking met Logo Dender en Logo Waasland:

Logo Waasland vat op een mini-site enkele nuttige cijfergegevens samen als aanknopingspunt voor het lokaal gezondheidsbeleid van de lokale besturen in onze Eerstelijnszone. Het gaat over:

  • demografische gegevens
  • preventieve gezondheidscijfers
  • armoede- en welvaartscijfers

Welke medewerkers zijn betrokken bij deze werkgroep?

Karen De Wilde

Stafmedewerker
052/69.03.28

Lien Pots

Stafemedewerker
052/69 03 28