Buurtzorg: wat is dat?

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht hun leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.

Daar komen heel wat sociale aspecten bij kijken zoals welzijn, zorg en ondersteuning maar ook fysieke aspecten zoals mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening…

In een Zorgzame Buurt werken professionals en buurtbewoners evenwaardig samen.
De Eerstelijnszone Dender (ELZ) ondersteunt buurtzorgprojecten omdat een Zorgzame Buurt net de vertaling is van haar eigen doelstellingen, principes en waarden.

De ELZ wil, binnen de levensloop van mensen, in hun eigen biotoop, continuïteit en kwaliteit garanderen. Dit kan bekomen worden door een gemeenschappelijke inspanning van henzelf, hun gezin, familie, buren, vrienden, verenigingen, professionals uit de zorg- en welzijnssector en hun lokaal bestuur.

Oproep tot melding buurtzorgprojecten

Eerstelijnszone Dender bundelt alle direct toegankelijke zorg en welzijn in onze regio. Zorg en welzijn zijn niet alleen iets voor beroepskrachten en lokale besturen. Buurtcomité’s en actieve burgers die in hun omgeving bezig zijn rond burenhulp en het samenbrengen van mensen, dragen evengoed een steentje bij tot kwaliteitsvol leven in een warme thuisomgeving. Die inzet is broodnodig! Onze eerstelijnszone gelooft in de waarde van kleine initiatieven en wil deze graag leren kennen, met hen samen te werken en te ondersteunen. ELZ Dender roept wijkcomité’s en actieve buren dan ook op om zich te melden. Niet te bescheiden wezen – wat jullie doen is zonder meer super!

Meld je op info@elzdender.be

Vormingen buurtzorg

Hier vind je presentaties en opnames van vormingen rond buurtzorg die werden georganiseerd binnen ELZ Dender

Vorming gegevensdeling

Vorming Buurtzorg als bondgenoot van mantelzorg

Vorming Buurtzorg als bondgenoot van mantelzorg

Presentatie Danny Dewulf: Mantelzorg en buurtgerichte zorg

Opname webinar - Danny Dewulf

Presentatie Koen Kuylen: Project zorgzame straten

Opname webinar - Koen Kuylen

Vorming Formele en Informele Zorg + uitwisselingsmoment

Inspiratiemomenten Buurtzorg

Inspiratienamiddag: Zorgzame buurten - 23/09/2021

Op 23 september 2021 gingen er naar aanleiding van de projectoproep 'Zorgzame Buurten' digitale informatie- en inspiratiesessies door.

Indien jij of een collega de sessies graag nog eens herbekijken, kan je hier alle presentaties en opnames terugvinden.

Inspiratiemoment: Zorg dragen voor de buurt. Gelukkig en kwaliteitsvol leven in je buurt - 23/06/2022

Tijdens dit inspiratiemoment op 23 juni 2022 belichtte Dany Dewulf, stafmedewerker inclusie en vermaatschappelijking van zorg bij VVSG, de aspecten van buurgerichte zorg. Ook enkele lokale buurzorginitiatieven gaven inkijk in hun werking. Zij deden dit aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Er werden heel wat interessante vragen gesteld en tips gedeeld. Enkele sfeerbeelden vind je terug op onze facebook-pagina ELZ Dender.

De presentatie van deze avond vind je hier:

Terugblik Inspiratiemoment Buurtzorg 23/03/2023

Op donderdag 23 maart 2023 vond tussen 19u00 en 22u00 ons tweede inspiratiemoment Buurtzorg plaats. Ongeveer 35 mensen maakten er een zeer zorgzame en warme avond van. Een terugblik vind je hier terug.

De presentatie van deze avond kan je hier downloaden:

Interessante publicaties

Onder deze titel vind je enkele nuttige publicaties terug, vanuit ELZ Dender en daarbuiten, die op één of andere manier ondersteunend kunnen zijn voor jouw buurtwerking.

  • Draaiboek buurtzorg

De werkgroep buurtzorg maakte in samenwerking LDC 't Plein, LDC De Zonnebloem, LDC Zilverpand en 't Lab Gods een draaiboek waarin de 8 bouwstenen van zorgzame buurten worden verduidelijkt via enkele inspirerende voorbeelden. Het volledige draaiboek vind je terug in onderstaande pdf. Wil je een fysieke versie van dit draaiboek? Stuur dan een mailtje naar info@elzdender.be.

Ga je zelf aan de slag met dit draaiboek? Vermeld dan zeker dat je informatie hebt gehaald uit het draaiboek Buurtzorg van ELZ Dender en verwijs naar deze pagina.

  • Eindrapport Buurtconciërge - Hoplr:

Interessante websites

Onder deze titel vind je enkele interessante pagina's terug die jou kunnen helpen en ondersteunen bij jouw buurtzorgproject.

  • Curieus.be

Curieus.be is een Vlaamse culturele organisatie die zich richt op het stimuleren van cultuurparticipatie en maatschappelijke betrokkenheid. Ze organiseren diverse culturele activiteiten, zoals workshops, debatten, tentoonstellingen, theater en muziek. Curieus.be streeft ernaar om een divers en inclusief cultuuraanbod te creëren en wil mensen inspireren en activeren om deel te nemen aan culturele en maatschappelijke activiteiten.

Meer info: https://curieus.be/

  • Hoplr

Hoplr is een Belgisch initiatief dat lokale gemeenschapsvorming bevordert en mensen verbindt met elkaar en hun omgeving. Het biedt een gratis sociaal netwerk voor buurten waarin inwoners kunnen communiceren en betrokkenheid kunnen tonen. Hoplr stimuleert offline ontmoetingen om de sociale cohesie te vergroten en wil het grootste buurtnetwerk van Europa worden.

Meer info: https://www.hoplr.com/

  • Zorgen voor morgen - Zorgzame buurten

Zorgzame buurten zijn gemeenschappen waar mensen actief betrokken zijn bij elkaars welzijn en onderlinge ondersteuning bieden. Het gaat om het delen van zorg en hulp, zowel formeel als informeel, vooral gericht op kwetsbare groepen. Het doel is om een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te bevorderen, waarin mensen zich veilig, gewaardeerd en verzorgd voelen.

Meer info: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten

Contacteer één van volgende medewerkers

Rutger Keuten

Stafmedewerker Eerstelijnszone Dender
052 69 03 28

Lien Pots

Stafmedewerker Eerstelijnszone Dender
052 69 03 28

Signalen over buurtzorg

Signalen zijn problemen die telkens terugkeren en niet gebonden zijn aan een persoon of situatie. De signalen vragen structurele oplossingen over organisaties en sectoren heen.

Opgelet, signalen zijn niet gelijk aan klachten. Bij een klacht ben je ontevreden over een dienst, persoon of product. Voor klachten vragen we contact op te nemen met de betreffende organisatie of dienst.

Heb jij een signaal over buurtzorg?

Vul dan hier onze signalentool in