De Sociale Kaart

De Sociale Kaart is een databank waarin je het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel kan raadplegen op één plek. Het is een gemakkelijk instrument voor zowel de burger als voor de hulpverlener en lokale besturen. Je kan als burger naast het vinden van bijvoorbeeld een kinesistenpraktijk, ook gerichte informatie verkrijgen over de werking ervan, de openingsuren of eventuele terugbetaling van de ziekenfonds. Als hulpverlener kan je zo gericht doorverwijzen en contacten leggen met andere eerstelijnsprofessionals. Deze databank is ook voor lokale besturen handig om te kijken welke eerstelijnsprofessionals actief zijn binnen hun grondgebied.

Ontdek de sociale kaart

Webinar 'Samen aan de slag voor een correcte Sociale Kaart'

Op 21 maart organiseerden we het webinar ' Samen aan de slag voor een correcte Sociale Kaart'.

Christophe Pyra van Team Sociale Kaart van het departement Zorg gaf meer informatie over de vernieuwde Sociale Kaart:

 • Hoe is de Sociale Kaart opgebouwd en hoe vind je wat je zoekt?
 • Wat is het belang van een correcte Sociale Kaart en hoe pakken we dit samen aan?
 • Hoe kan je de gegevens van je eigen praktijk of organisatie toevoegen of aanpassen?

Herbekijk het webinar

Of bekijk de Powerpointpresentaties

Deel 1: Wat is De Sociale Kaart? Voor wie? Waarom De Sociale Kaart gebruiken? Hoe zoek je op De Sociale Kaart?

Deel 2: Hoe meld je aan als zorgverlener? Hoe pas je als zorgverlener in de databankstructuur? Hoe zet je jezelf op www.desocialekaart.be?

Samen aan de slag voor een correcte Sociale Kaart in 5 vragen

Met hulp van een stroomdiagram en een antwoord op 5 vragen over De Sociale Kaart zetten we graag organisaties, praktijken en zelfstandige zorgverstrekkers in onze Eerstelijnszone op weg om hun gegevens erop te zetten en aan te passen wanneer nodig:

 • Wat is www.desocialekaart.be ?
 • Waarom is een profiel nodig?
 • Waarom is een fichebeheerder nodig?
 • Waarom registreren op De Sociale Kaart?
 • Waar is meer informatie te vinden?

Klik hier voor het overzicht

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

 • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
 • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
 • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Belangrijk: Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de Rechtenverkenner. De versie die nu nog online staat wordt niet meer bijgewerkt. Klik hier voor meer informatie over Rechtenverkenner 2.0 .

Zorgwijs

Zorgwijs.be is een online platform waar mensen met een handicap een overzicht vinden van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de buurt. Het initiatief van vzw PVBwijzer en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de zoektocht naar gepaste zorg en ondersteuning makkelijker maken.

Welke medewerkers zijn betrokken bij de werkgroep Sociale Kaart?

Karen De Wilde

Stafmedewerker
052/69 03 28

Rutger Keuten

Stafmedewerker
052/69 03 28